Sjukpolicy

Allmäntillståndet är absolut avgörande för om barnet kan vara på förskolan eller inte.

 

Tidig kontakt: Vi försöker nå er i ett tidigt skede om barnet verkar insjukna eller inte orkar med. Kom ihåg att det är viktigt att kunna nå er under dagen!

 

Personalen avgör: Det är personalen som avgör om barnet kan vara kvar på förskolan eller inte.

 

Information om sjukdomar: Personalen sätter upp en lapp i hallen på förskolan när det florerar smittsamma sjukdomar. Då kan familjer som önskar att undvika smitta avgöra om de vill ha sitt friska barn hemma eller inte.

 

Friskanmälan: Friskamäl ditt barn en dag innan, före klockan 15.00 när barnet ska tillbaka till verksamheten. Barnet ska då orka delta i en heldags aktiviteter både inomhus och utomhus.

 

Sjukanmälan: Sjukanmäl ditt barn genom att ringa eller skicka ett sms, så personalen vet vilka sjukdomar som florerar. Frånvaroanmäl sedan på Tempus.


Förkylning: De första dagarna av förkylningen smittar ditt barn som mest och du som förälder ansvarar för att minska smittspridningen genom att hålla ditt barn hemma när du upptäcker vanliga förkylningssymptom som snuva, hosta och du ser att ditt barn börjar bli hängigt. Det kan vara svårt att hinna avgöra barnets allmäntillstånd på morgonen innan lämning och därför ansvarar pedagogerna för att kontakta er om vi ser att barnet inte orkar med rutinerna i förskolan eller om vi anser att ex snuvan eller hostan smittar övrig barngrupp.

 

Feber: Vid feber ska barnen vara hemma tills de varit feberfria minst i ett dygn. Barnet behöver återhämtning från sjukdom i en lugnare hemmiljö minst 1 dygn efter att barnet tillfrisknat. Kom ihåg att barnet kan ha låg temp på morgonen då de är utvilade efter en natts sömn, så kolla temp på dagen och kvällen också.

 

Magsjuka: Vid magsjuka ska barnen alltid vara hemma även om det är piggt. När någon i familjen är magsjuk stannar även det friska förskolebarnet hemma för att minska smittspridning. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när hen inte har kräkts alternativt haft diarré under de senaste 48 h samt äter och bajsar normalt.

 

Ögoninflammation: Om barnets öga klibbar ihop och man måste torka var ur ögonen flera gånger per dag har barnet en ögoninfektion och bör då vara hemma från förskolan, dels för smittorisk samt för behovet av vård och rengöring. Barnet ska vara hemma till dess att ögonen är kladdfria.

 

Hårlöss: Om barnet får hårlöss ska förskolan informeras, och barnet stannar hemma tills hen är behandlad med lusmedel enligt instruktioner på förpackningen. Luskamma hela familjen och det berörda barnet ytterligare några dagar.

 

Mask: Om barnet får mask ska förskolan informeras och barnet samt alla i hemmet behandlas innan återgång till förskolan.

 

  • Vid antibiotikabehandling är barnen hemma till risken för smitta är över.
  • Vi hänvisar till 1177 eller Folkhälsomyndighetens riktlinjer för barn och sjukdomar i förskolan.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)