Stjärnflockans sjukpolicy

 

Allmäntillståndet är absolut avgörande för om barnet kan vara på förskolan eller inte

 

Tidig kontakt: Vi försöker ta kontakt i ett tidigt skede om barnet verkar hängit eller trött. Kom ihåg att det är viktigt att kunna nå er under dagen!

Personalen avgör: Det är personalen som avgör om ditt barn kan vara kvar på förskolan eller inte.

Information om sjukdomar: Personalen sätter upp en lapp i hallen på förskolan när det är sjukdomar som smittar extra mycket. Detta ger er som önskar att undvika smitta möjlighet att avgöra om ni vill ha ert friska barn hemma eller inte.

Friskanmälan: På samma sätt som ni sjukanmäler ert barn (senast kl 08.00) vill vi även att ni kontaktar oss en dag innan barnet ska vara tillbaka i verksamheten. Barnet ska då orka delta i en heldags aktiviteter både inomhus och utomhus. Kom ihåg, det är skillnad på att vara pigg hemma och på förskolan. "Hellre en dag för mycket än en för lite."

 

 

För att alla barn ska må bra och för att minska smittspridningen har vi tillsammans med tidigare föräldrar kommit överens om en hälsopolicy som grundar sig på smittskyddsinstitutets rekomendationer samt BVC:s.

Förkylning: De första dagarna av förkylningen smittar ditt barn som mest och du som förälder ansvarar för att minska smittspridningen genom att hålla ditt barn hemma när du upptäcker vanliga förkylningssymptom som snuva och hosta och ser att ditt barn börjar bli hängigt.  Vi i personalen har god förståelse för att det kan vara svårt att hinna avgöra barnets allmäntillstånd på morgonen innan lämning och därför ansvarar vi för att kontakta er om vi ser att barnet inte orkar med eller om vi anser att ex snuvan eller hostar smittar övrig barngrupp. I de fall det ena syskonet är sjuk kan ni i samråd med någon i personalen bestämma eventuella vistelsetider för det friska syskonet.

Feber: Vid feber ska barnen vara hemma tills förkylningssymptomen avtagit och de varit feberfria minst i ett dygn. (Tänk på att mycket snor och hosta blir väldigt smittsamt bland de yngsta barnen)

Magsjuka: Vid magsjuka eller diarré ska barnen alltid vara hemma även om de är pigga! Om något annat syskon har magsjuka ska det friska barnet också hållas hemma. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när de äter och bajsar normalt och inte har kräkts alternativt haft diarré under se senaste 48 timmarna.

Ögoninflammation - Ögoninflammation är smittsamt och därför ska barnet vara hemma från förskolan tills dess att ögonen är kladdfria. Ha i åtanke att det är väldigt vanligt att även syskon blir smittad och får samma infektion och kan därför också stanna hemma i förebyggande syfte för att inte sprida smittan vidare.

Vid antibiotikabehandling är barnen hemma till risken för smitta är över.

Om ett barn har hårlöss ska förskolan kontaktas och barnen stannar hemma tills att de är behandlade med lusmedel enligt instruktioner på förpackningen. Luskamma hela familjen och det berörda barnet ytterligare några dagar efter behandling.

Mask Om barnet får mask ska förskoln informeras och hela familjen ska behandlas samtidigt. Syskon hålls också hemma,

Allergier -barn i förskola kan vara allergisk mot parfym, undvik därför starka dofter när du lämnar och hämtar

 

 

Smitta i förskola Ett häfte med råd från Socialstyrelsen, som alla förskolor följer.

Att vårda tillfälligt sjuka barn hemma Följ länken till information från Sveriges landsting och Apoteket.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)