Bibehållen Plats

  • Föräldraledighet, bibehållande av plats 15 timmar/vecka

 

Om förälder avbryter föräldraledighet, börjar studera eller arbeta, ska behov av utökad tid anmälas till förskolechef.

OBS! Yngre syskon måste alltid anmälas till vår kö vid behov av plats.

Förälder som, under föräldraledighet, begär utökad tid p.g.a. studier eller arbete ska lämna skriftlig ansökan till förskolechef tillsammans med intyg eller anställningsbevis.

I intyget ska framgå studieanordnare, studiernas omfattning och längd. I anställningsbeviset ska det framgå arbetsgivare, arbetets omfattning och varaktighet. Förskolechef tar skriftligt beslut om eventuell utökad vistelsetid.

 

  • Allmän förskola 15 tim/vecka

 

Förälder vars barn har placering i allmän förskola 15 timmar/vecka ska vid behov av utökad tid anmäla detta till förskolechef.

 

  • Endast allmän förskola

 

Barn som endast har allmän förskola (utan yngre hemmavarande syskon) måste vid behov av utökad tid anmäla detta till förskolechef.

Ingen syskonförtur ges till yngre syskon om det äldre barnet har kommit in i barnomsorgen genom att erhålla allmän förskola utan att tidigare haft en ordinarie plats.

 

Blanketten finner ni här --> anmalningsblankett-bibehallen-plats.pdf

 

Skriv ut, fyll i och lämna in till personalen, tack!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)