Månadens tecken -sept

Nu drar vi igång med "månadens tecken" igen, två utvalda tecken som vi pedagoger försöker använda lite mer frekvent i det vardagliga arbetet med barnen. Teckna gärna tillsammans hemma eller så har ni möjlighet att visa att ni förstår om barnen tecknar!

/lyssna.jpgLYSSNA

 

/forlat.jpgFÖRLÅT

 

4 sep 2017

Comments powered by Disqus