Brandvecka

Under veckan har vi arbetat med brand för att utveckla den kunskap vi har om brand så att personal och barn kan agera på ett effektivt sätt vid en eventuell brand. Arbetet syftar till att barn och vuxna i en övning ska kunna agera enligt den utrymningsplan som finns samt att barn och vuxna vet var man kan ta sig ut och var vår uppsamlingsplats är. Barn och vuxna ska även känna till några av de redskap som finns på förskolan som främjar vår brandsäkerhet.

Genom att få lära med alla sinnen tror vi kunskapen blir mer förståelig och förankrad hos barnen och därför har brandtemat uppmärksammats i många av våra rutiner, som exempelvis lässtunder, samling och massagestunden har inspirerats av en brandmassagsaga. Vi har även sjungit lekt, skapat, sett filmsnuttar, dramatiserat och övat oss för att nå våra mål inom området.

I skogen ingick stjärnbarnen i tre olika grupper som hade tre uppdrag. De fick krypa under röken vid en påhittad utrymning, finna kort gömda i skogen för att senare samtala om redskapen som korten föreställde. Barnen fick även låtsas bo i grillstugan där de väcktes av ett larm, vi tränade då uttrymning för att sedan larma 112. Viktig kunskap under lustfylld lek! En gång till uttryckte barnen under lekmomenten.

/20170904_112211.jpg /20170905_112048.jpg

  /20170905_100239.jpg /img_4980.jpg /img_4995.jpg /img_5011.jpg  /img_5685.jpg /img_5692.jpg /img_5682.jpg /img_5687.jpg

 

8 sep 2017

Comments powered by Disqus